۱۳۹۰ شهریور ۹, چهارشنبه

آرم دانشگاه تهران از کجا آمده است؟

آرم دانشگاه تهران
گچبری ساسانی
موزه متروپالتن نیویورک
پیدا کردن آرم دانشگاه تهران در موزه متروپالتن نیویورک

نشان دانشگاه تهران که توسط دکتر محسن مقدم، استاد فقید دانشکده هنرهای زیبا طراحی شده است، برداشت و تقلیدی است از نقشی که به صورت گچ بری شده در محوطه‌های دوران ساسانی، نقش برجسته‌ها و نقوش مهرهای این دوره دیده شده است و در این مورد به ویژه تقلیدی است از پلاک گچ بری شده مکشوفه از شهر ساسانی تیسفون.

آرم دانشگاه تهران از نقش گچ‌بری شده مکشوفه از تیسفون گرفته شده است که نمونه منشاء آن در کاخ ساسانی مشکوفه از دامغان در دست است. هم در این مورد و هم در موارد مشابه آن در مهرهای ساسانی، نشان‌ها عموماً در میان دو بال تزئینی (که می‌تواند بال عقاب باشد) قرار داده شده‌اند که کاربرد آن را در دیگر نقوش این دوره و شکل تاج‌های ساسانی مخصوصاً در اواخر این دوره شاهد هستیم. در شاهنامه فردوسی نیز این گونه تاج‌ها با عنوان تاج‌های دوپر یاد شده است .
در حال حاضر متاسفانه این نقش برجسته در موزه متروپالتن نیویورک وجود دارد.


کاخ تیسفون

نقشه هوایی محوطه کاخ تیسفون